Ceza Hukuku

Meriç Hukuk Bürosu, Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve dava konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Avukatlarımız cezai davaların takibini yapmakta ve cezai uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla şirket ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

–    Müvekkiller adına suç duyurusunda bulunma ve savcılık soruşturmalarının takibi,

–    Ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması,

–    Ekonomik Suçlar ve Bilişim Suçları ile ilgili soruşturma ve davaların takibi,

–    Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan suçlamalara ilişkin soruşturma ve davaların takibi,

–    Kambiyo (Çek Yasası) Mevzuatından kaynaklanan ceza davalarının takibi,

–    Özel kanunlarla düzenlenen cezai yaptırımlara ilişkin şikayet süreci ve dava takibi,

–    Fikri ve Sınai Haklardan kaynaklanan davaların takibi ve uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.

Call Now Button