Miras Hukuku

Meriç  Hukuk Bürosu,

  • Mirasın Reddi,
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları,
  • Tereke Davaları,
  • Mirasçılık Belgesinin Alınması,
  • Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları,
  • Mirastan Feragat Davaları,
  • Miras Sözleşmeleri,
  • Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları,
  • Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davalarının takibine

ve bu konularla sınırlı olmamak üzere Miras Hukukunun tüm alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla hizmet vermektedir.

Call Now Button