Ticaret Hukuku

Her türden ticaret şirketleri, hukukun hemen her alanında yardıma ihtiyaç duymakta olup; büromuz  da buna paralel şekilde yapılanmış olup, bu yönde çözüm üretmektedir.

Şirketin günlük işleyişinin içine girip, hukuki problem doğmadan tasarlayarak; gerek önleyici hukuk anlamında uyuşmazlıkların doğmasından mümkün olduğunca kaçınmak; gerekse doğmuş uyuşmazlıklarda ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflemektedir.

 • Ticari işletme hukuku
 • Şirketler hukuku
 • Ticari şirketlerin alım ve satımı
 • Haksız rekabet
 • Şirket yönetimi
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
 • Sözleşmeler hukuku
 • Ortaklık sözleşmeleri
 • Tasfiye
 • Kıymetli evrak hukuku
 • Risk Sermayesi
 • Sermaye Piyasaları
 • Kredi sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri
Call Now Button